KONTAKT

ATRIUM Pracownia Architektoniczna s.c.
Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski

adres: 93-571 Łódź, ul. Ptasia 5/10

tel/fax 42 637 36 15
mail: atrium@atrium.lodz.pl

NIP 7251402596
REGON 471440085

konto: mBank S.A.
37 1140 2004 0000 3702 3414 9400

mgr inż. arch. Grzegorz Janiszewski - kom. 502 143 790
mgr inż. arch. Piotr Adach - kom. 502 143 799
mgr inż. arch. Maciej Kądzielewski - kom. 502 143 566